Standard Business Reporting

SBR (Standard Business Reporting) is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages. Samen met bedrijven zoals accountants, boekhouders, softwareleveranciers en banken, heeft de Nederlandse overheid Standard Business Reporting ontwikkeld.

SBR draait om gegevens, processen en techniek. En daarbij is het sleutelwoord: standaardisatie. Door gegevens op een standaard manier te ‘labelen’ in de bedrijfsadministratie, ontstaat eenduidigheid en zijn ze herbruikbaar voor verschillende rapportages.

Met één druk op de knop worden rapportages opgesteld en digitaal verzonden naar verschillende partijen. Zo hebben aanleverende overheden, bedrijven, organisaties, instellingen en intermediairs minder werk aan het samenstellen en aanleveren van verschillende (verplichte) rapportages.

De 3 elementen van SBR:

  • Er wordt gebruikgemaakt van een standaard gegevenswoordenboek: de Nederlandse Taxonomie.
  • Er wordt een standaardtaal gebruikt, die deze gegevens betekenis geeft: XBRL .
  • De software voor bedrijfsadministratie waarin SBR is ingebouwd, is gekoppeld aan twee digitale lijnen die ervoor zorgen dat de juiste rapportage naar de juiste instantie wordt gestuurd. Voor alle rapportages naar de overheid is dit Digipoort. Voor kredietrapportages aan banken is dit de Bancaire Infrastructurele Voorziening (BIV).

Bedrijven en overheden wisselen veel gegevens met elkaar uit en de kwaliteit van deze gegevens wordt steeds belangrijker.

En of je nu namens een bedrijf, intermediair of overheidsinstelling gegevens
verstuurt, je wil dat de informatie die je uitwisselt klopt, dat iedereen
hetzelfde bedoelt en dat je software je daarbij goed ondersteunt.

Dit kan dankzij SBR.

De afspraken van SBR bieden voordelen voor alle gebruikers.

Ze zorgen er namelijk voor dat je gegevens betrouwbaar en veilig kan uitwisselen.

Zo zijn binnen SBR definities en begrippen gestandaardiseerd.

Alle partijen hebben het dus over hetzelfde en daardoor kun je meer met de gegevens.

Daarnaast weet je dankzij SBR zeker van wie de gegevens afkomstig zijn én
naar wie je ze verstuurt.

Dat verkleint de kans op fraude.

Bovendien biedt SBR rechtszekerheid.

Alle gegevens zijn gevalideerd en voldoen aan vooraf gestelde eisen.

Ook kun je aantonen wanneer je gegevens hebt verstuurd en dat je aan je verplichtingen hebt voldaan.

Dankzij SBR kun je zo snel, veilig en makkelijk gegevens uitwisselen.

Dat zorgt voor meer vertrouwen in de digitale economie.

Wil je meer weten over SBR? Neem dan contact met ons op.