KVK

KVK biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijke thema's op ondernemersgebied. En KVK beheert een aantal registers waaronder het Handelsregister, LEI en het UBO-register. KVK streeft naar de beste service voor heel ondernemend Nederland.

Jaarrekening digitaal deponeren via SBR

Voor de meeste bedrijven is het verplicht om de jaarrekening digitaal te deponeren via SBR. Deponeren met SBR verloopt gemakkelijk, snel en zorgt voor goede kwaliteit. Na deponering ontvangt u per omgaande een bevestiging in uw software en e-mail.

U hoeft dus niet te wachten op verwerking door KVK en publicatie van de jaarrekening in het Handelsregister. Door het geautomatiseerde proces neemt bovendien de kans op fouten sterk af. Het is overigens wel belangrijk om te controleren of het juiste KVK-nummer is ingevuld, zeker als uw software dat niet voor u doet. Een onjuist KVK-nummer gebruiken heeft vervelende gevolgen.

Voor bedrijven in bedrijfsklasse micro en klein geldt digitaal deponeren al sinds boekjaar 2016, voor bedrijfsklasse middelgroot met ingang van boekjaar 2017 en voor bedrijfsklasse groot naar verwachting vanaf boekjaar 2024 of 2025.

Bedrijven in de klasse middelgroot moeten uitgebreidere informatie deponeren. Zo moeten middelgrote ondernemingen ook een accountantsverklaring toevoegen (SBR Assurance).

Meer informatie

Nieuwe ontwikkelingen

In de vorm van experimenten werkt SBR samen met KVK, bedrijven, intermediairs en softwareleveranciers om te onderzoeken of bepaalde problemen opgelost kunnen worden en of een nieuwe ontwikkeling waarde toevoegt.

Wilt u meer informatie over nieuwe ontwikkelingen? Lees dan ook: