Doelgroepen

De toepassing van SBR kan impact hebben op verschillende belanghebbenden binnen een informatieketen. Deze impact hoeft overigens niet voor elke belanghebbende hetzelfde te zijn. Vanuit het perspectief van elke doelgroep wordt meer informatie gegeven over de toepassing van SBR.

Binnen het SBR Programma kennen we een aantal uitvragende partijen. Dit zijn organisaties die rapportages in het (i)XBRL willen ontvangen. Dit zijn publieke organisaties zoals de KVK, de Belastingdienst, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, SBRWonen, maar ook private partijen als ABNAMRO, ING, Rabobank (via SBRNexus).

Rapporterende organisaties zijn organisaties die bij wet en op basis van contractuele afspraken verplicht of vrijwillig hun rapportages in het SBR formaat moeten opstellen en via de daarvoor bestemde kanalen aan de verschillende uitvragende partijen aanleveren.

Binnen het SBR Programma ondersteunen softwareleveranciers hun gebruikers bij het opstellen van rapportages in SBR formaat. 

Veel rapporterende organisaties maken gebruik van de diensten van een intermediair bij het opstellen van rapportages. Zij zijn daarmee een belangrijke schakel in het rapportage proces. Naast hun betrokkenheid bij het opstellen van de rapportages zijn zij ook vaak betrokken bij het controleren van de rapportages. Voor deze controle maken zij gebruik van de SBR Assurance aanpak.