OCW en DUO werken toe naar compact bestuursverslag

Afgelopen vrijdag vond bij het ministerie van OCW de bijeenkomst ‘pilot bestuursverslag’ plaats. Deze bijeenkomst met afgevaardigden van onderwijsinstellingen en ministeries vormde het startschot om gezamenlijk te komen tot een handreiking waarmee instellingen een eigen(tijds) bestuursverslag via SBR (waaronder XBRL) kunnen samenstellen dat alle stakeholders, onder wie ouders van leerlingen, aanspreekt.

Een compact bestuursverslag dat gebruikt wordt, want daar mankeert het nu aan; de verslagen worden steeds dikker én steeds minder gelezen. De bijeenkomst stond in het teken van dromen over verantwoording in het onderwijs via het bestuursverslag en hoe deze dromen te realiseren. Dit heeft geresulteerd in veel leerzame en interessante out-of-the-box ideeën.

Ber van Zanen, manager jaarverslaggeving:“We willen toewerken naar een bestuursverslag dat inspireert. Het bestuursverslag als middel om het gesprek gaande te houden.”

SBR pilots

OCW en DUO zijn goed op weg met de aansluiting van jaarverantwoording in het onderwijs op SBR. In 2017 worden drie pilots uitgevoerd: het aanleveren van de gegevens met een getekende assuranceverklaring, aanlevering via commerciële software en uitbreiding met het onderdeel bestuursverslag. Jaarverantwoordingen van instellingen en organisaties met een bekostigings- of subsidierelatie met OCW kunnen dan volledig digitaal worden aangeleverd en verwerkt. Dit verlaagt de kosten en de lastendruk in de gehele keten en zorgt voor betere en snellere rapportages naar alle belanghebbenden.

Hoe ver zijn OCW en DUO met SBR?

Geheel volgens het gedachtegoed van SBR richten OCW en DUO het verantwoordingsproces in zodat verantwoordingsrapportages aangeleverd worden in XBRL, voorzien van een assuranceverklaring in XBRL van de accountant, getekend met het beroepscertificaat. Afgelopen jaren zijn de eerste stappen al gezet. Zo leveren alle onderwijsinstellingen sinds 2016 de jaarverantwoording via het XBRL Onderwijsportaal aan DUO. Alle jaarrekeninggegevens zijn ondergebracht in de OCW Taxonomie (het gegevenswoordenboek). Het bestuursverslag is dat nog niet.

Hans Plomp, beheerder van de OCW Taxonomie:“Het bestuursverslag biedt inzicht in de financiën van een onderwijsinstelling, maar heeft meer mogelijkheden. Het gaat er om dat stakeholders meer zicht krijgen op de maatschappelijke waardencreatie van onderwijsinstellingen en hoe zij dit realiseert en verbreedt. Een meer compact bestuursverslag kan ook in de taxonomie worden opgenomen. Groot voordeel is onder meer dat de informatie dan heel toegankelijk is voor verder gebruik van informatievoorziening en analyses.”