Companies and governments exchange lots of data with each other, and
the quality of these data is becoming increasingly important.

Whether you send data on behalf of a company, intermediary, or
government institution, you want the exchanged data to be correct,
everyone to be on the same page, and your software to support you
properly.

Standard Business Reporting, or SBR, makes this possible, offering benefits
for all users. The agreements in the SBR framework ensure you can
exchange data reliably and safely.

For example, definitions and terms are standardized within SBR. All parties
are therefore talking about the same thing, which means you are able to do
more with the data.

Additionally, thanks to SBR you know where the data come from, and who
you are sending them to. This reduces the risk of fraud.
SBR also offers you legal certainty. All data have been validated and meet
the predefined requirements.

What’s more, you can show when you have sent data and that you have
met your obligations. So thanks to SBR, you can exchange data quickly,
safely, and easily. This creates more confidence in the digital economy.
Do you want to know more about SBR? Then please contact us.

Bedrijven en overheden wisselen veel gegevens met elkaar uit en de kwaliteit van deze gegevens wordt steeds belangrijker.

En of je nu namens een bedrijf, intermediair of overheidsinstelling gegevens
verstuurt, je wil dat de informatie die je uitwisselt klopt, dat iedereen
hetzelfde bedoelt en dat je software je daarbij goed ondersteunt.

Dit kan dankzij SBR.

De afspraken van SBR bieden voordelen voor alle gebruikers.

Ze zorgen er namelijk voor dat je gegevens betrouwbaar en veilig kan uitwisselen.

Zo zijn binnen SBR definities en begrippen gestandaardiseerd.

Alle partijen hebben het dus over hetzelfde en daardoor kun je meer met de gegevens.

Daarnaast weet je dankzij SBR zeker van wie de gegevens afkomstig zijn én
naar wie je ze verstuurt.

Dat verkleint de kans op fraude.

Bovendien biedt SBR rechtszekerheid.

Alle gegevens zijn gevalideerd en voldoen aan vooraf gestelde eisen.

Ook kun je aantonen wanneer je gegevens hebt verstuurd en dat je aan je verplichtingen hebt voldaan.

Dankzij SBR kun je zo snel, veilig en makkelijk gegevens uitwisselen.

Dat zorgt voor meer vertrouwen in de digitale economie.

Wil je meer weten over SBR? Neem dan contact met ons op.

VOICE-OVER: Wij kennen het allemaal.
Je bent financieel dienstverlener en het liefst wil je het hele jaar door naar je klanten kunnen rapporteren om hun optimaal te adviseren.
Daarnaast vragen ook banken en overige partijen uit de publieke sector om uiteenlopende rapportages.
Dat doe je met behulp van SBR, Standard Business Reporting.
Maar omdat je eigen rekeningcodes niet eenduidig aansluiten aan de rapportages kost het veel tijd en geld om dit te vertalen.

(Een animatie.)

Door de vertaling van de codes is het bovendien ook foutgevoelig.
Om dat vertaalproces makkelijker te maken is er nu RGS, Referentie GrootboekSchema ontwikkeld door softwareleveranciers en koepelorganisaties in samenwerking met de overheid.
Met RGS kunnen RGS-referentiecodes worden gekoppeld aan financiële administraties.
Deze RGS-codes zijn bouwstenen die zijn vastgeklikt aan de juiste SBR-codes waardoor het opzetten van rapportages veel efficiënter verloopt.

(In beeld staan allerlei codes.)

En zeker niet onbelangrijk: ook kan RGS worden gebruikt voor bijvoorbeeld benchmarking en voor interne rapportages.
Je kan het RGS gebruiken als schakelschema naast jouw eigen grootboek, door deze te koppelen met RGS.
Je kan er ook voor kiezen om RGS te gebruiken als eigen grootboekschema.

(Het logo van het Referentie GrootboekSchema verschijnt.)

Het RGS is een initiatief van software- leveranciers en koepelorganisaties in samenwerking met de Nederlandse overheid.

(In beeld staan logo's.)

Het Referentie GrootboekSchema maakt rapporteren makkelijker efficiënter en minder foutgevoelig.
Ook wordt de eigen administratie transparanter.
Ontdek het zelf op ReferentieGrootboekSchema.nl.

(Beeldtekst: Ontdek het zelf op www.ReferentieGrootboekSchema.nl. Animation by Florian TV Network.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT

Data speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij.
Er komt steeds meer data bij…
en veel data wordt meerdere keren gebruikt.
Daarom wordt het steeds belangrijker om data-uitwisseling goed en veilig te organiseren.
Het Trusted Online Ecosysteem helpt hierbij.
Stel, je wilt een hypotheek.
Dan moet er persoonlijke data worden uitgewisseld…
zoals inkomensgegevens.
Het ecosysteem stelt de hypotheekaanvrager van de data centraal…
en geeft deze persoon controle over de data.
Maar hoe zorg je ervoor dat die data betrouwbaar is en de uitwisseling veilig is?
Doordat in het ecosysteem alle databestanden gestructureerd zijn en de datatransacties gebaseerd zijn op gekwalificeerde eIDAS vertrouwensdiensten…
weet je zeker dat de data klopt en veilig wordt verzonden naar bijvoorbeeld de hypotheekvertrekker.
Het gebruik van vrij toegankelijke, open standaarden maakt toegang tot het ecosysteem laagdrempelig.
Zo zorgt het ecosysteem voor een snelle, veilige en makkelijke data-uitwisseling.
Momenteel worden er vanuit SBR-vernieuwing meerdere experimenten opgezet…
om te onderzoeken wat de voordelen zijn als overheidsdata óók via het ecosysteem wordt uitgewisseld.
Wil je meer weten over onze experimenten, het ecosysteem of veilige data-uitwisseling?
Neem dan contact met ons op

(On-screen title: International Seminar Reporting Standards. On-screen text: Brussels, June 4th, 2019. Rob Kuipers:)

UPBEAT MUSIC

I think digitalization of business reporting is essential.

(A man descends a staircase. People shake each other's hands. John Turner:)

THE UPBEAT MUSIC CONTINUES

The more that can be done to reduce the extent
to which that information is duplicative, the better.
That reduces burden and improves the quality of the information.

(In a large room, a man speaks to an audience from behind a lectern.)

THE UPBEAT MUSIC CONTINUES

Standards are introduced so that digital reporting is not only digital,
but it's digital and standardized, in order to make life easier.

(The people in the room rise from their seats. Anna Szafnicka:)

THE UPBEAT MUSIC CONTINUES

I believe the contribution, from a filer perspective,
is to urge the regulators to ensure that there is one taxonomy for all the filings.

(The audience listens attentively. Joost Oosterbroek:)

THE UPBEAT MUSIC CONTINUES

In the Netherlands, we already operate
with standardized business reporting in multiple fields of expertise,
which is the banking industry and the chamber of commerce
or the business authorities.

(Sander 't Hoen:)

Everybody should go ahead and take some steps to make the project a success.
It will take time, it will take consistency of approach and of vision.
You need to get people to rally around that idea.

(The Dutch coat of arms. The screen turns dark blue and white. On-screen text: Seminar Reporting Standards, Brussels, June 4th 2019. Organized by public and private partners of SBR program the Netherlands. www.sbr-nl.nl/sbr-international.)

THE UPBEAT MUSIC FADES AWAY

Tjapko van Dalen - KleurrijkWonen:
Ik ben Tjapko van Dalen.
Ik ben samen met mijn collega Jaap van Dam directeur-bestuurder binnen KleurrijkWonen.

Paul van Deurzen - SBR-wonen:
Ik ben Paul van Deurzen.
Ik werk bij SBR-wonen. Daar ben ik als ketenmanager verantwoordelijk voor de uitvoering van het convenant.

Roland Schweigl - Mooiland:
Mijn naam is Roland Schweigl.
Ik ben teammanager INA, stichting Mooiland.
SBR is een standaard binnen de overheid waarbinnen wij rapporteren.
En tot nu toe werd die nog niet, of nog niet voldoende toegepast binnen de woningcorporaties.

Tjapko van Dalen - KleurrijkWonen:
De invloeden van SBR-wonen en de standaarden daarbinnen komt voort vanuit de afspraken die zijn gemaakt tussen het ministerie van BZK Autoriteit Woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de koepel Aedes.
En die afspraken die kwamen eigenlijk, hadden een tweeledige inhoud.
Enerzijds; we willen de kwaliteit van de data die wordt geleverd verbeteren.
En anderzijds; er is een hele zware administratieve lastendruk binnen onze sector.
En die lastendruk die moest met tien procent per jaar, gedurende vijf jaar, worden verminderd.

Paul van Deurzen - SBR-wonen:
We hebben samen met Logius opgezet.
Er zijn allerlei plannen voor uitgevoerd. Er zijn scenarios voor uitgevoerd: waar beginnen we?
Het belangrijkste was om te beginnen met het datamodel zelf.
Dus met de partijen om de tafel zitten.
Wat wil je? Wat is nut en wat is noodzaak?
Dus we zijn naar een reductie gegaan van het gegevensmodel en met dat gegevensmodel zijn we naar de verschillende partijen gegaan en gekeken met zoveel leveranciers en met corporaties: hebben jullie dat? Kunnen jullie dat aanleveren?

Tjapko van Dalen - KleurrijkWonen:
SBR-wonen wordt ingezet voor twee rapportages nog steeds.
Dat is enerzijds voor de DPI, dat is de planningsinformatie die wij jaarlijks aanleveren. En daarnaast ook DVI, dat is de verantwoordingsinformatie die wij aanleveren.

Paul van Deurzen - SBR-wonen:
En van de DPI, de prognoseinformatie, verwachten we eind van het jaar dat ongeveer de helft van de corporaties dit via system-to-system kan aanleveren.
En voor wat betreft de verantwoordingsinformatie, dus de DVI, verwachten we dat eind van het jaar, eind van volgend jaar, een pilot kunnen draaien.

Roland Schweigl - Mooiland: Om de DVI en de DPI te standaardiseren volgens de SBR heb je het voordeel dat je de corporaties met elkaar
kunt vergelijken. Dat is je eerste voordeel.
Je tweede voordeel is dat je dan inderdaad tot een systeem kunt komen dat je echt zegt van: nou ik heb een knopdruk
nodig om die informatie te genereren.
Scheelt je een hele boel tijd.
En je voordeel daarvan is, is dat je diezelfde informatie die je gebruikt voor je verantwoording ook naar je interne verantwoording kunt gebruiken.

Tjapko van Dalen - KleurrijkWonen:
Ik hoop en verwacht ook wel, doordat wij op dezelfde manier rapporteren en dezelfde kwaliteit van informatie leveren, dat we het maatschappelijk vertrouwen ook vergroten.
Dat vind ik zelf heel belangrijk.
Wij zijn een maatschappelijke organisatie.
Dus voor mij is dat eigenlijk het hoofddoel: zorgen dat er geen ruis is.

*Muziek speelt*
Eindkaart: Deelnemende organisaties SBR
De publiek-private samenwerking SBR heeft als deelnemers:
Vertegenwoordigers van (koepelorganisaties) van ondernemers (via VNO-NCW/MKB), intermediairs (via Big-5 en NBA, NOB, SRA, NOAB), softwareontwikkelaars (NL Digital), overheden (MinBZK, MinEZK, MinJenV, Autoriteit Woningcorporaties, Belastingdienst, CBS, DUO, KvK, Logius), banken (via SBR Nexus) en woningcorporaties (via SBR-wonen) aangevuld met de nationale standaardisatieorganisatie XBRL-NL.

Voorheen hadden we allemaal verschillende soorten formats van taxatierapporten voor verschillende banken. Eigenlijk had elke bank zijn eigen taxatieformat. Gestandaardiseerde taxatierapport heeft als grote voordeel dat we op een eenduidige manier kunnen werken. Omdat we op een eenduidige manier kunnen werken, verkleint dat de kans op fouten.
Door de standaardisatie van gegevensuitwisseling, wordt het gemakkelijker om processen te optimaliseren en voegen we meerwaarde toe voor klanten, maar ook voor collega's bij ING Real Estate Finance.

ING heeft gekozen voor standaardisatie, omdat we daarmee een lage kans op fouten creëren. Betrouwbaarheid verhogen. En we kunnen ook onze klanten sneller bedienen. Hoe lang duurt het om zoiets te implementeren? Nou het echte antwoord is: het stopt nooit. Je moet een commitment aangaan voor altijd. Voor de duur van je bedrijf om dit te doen. Want je zult zien dat je vastgoedtaxonomie - versie op versie - verbetering op verbetering maakt. Dat is de enige manier om te komen tot het punt waarop iedereen er wat aan heeft. En het ook gewoon bestendig is.

ING heeft in 2019 het initiatief genomen om tot een taxatiestandaard te komen voor duurzaamheid in Nederland. En alle groten banken in Nederland, alsmede de tien grootste taxatiebureaus hebben dit omarmd. Door de digitale standaardisatie kunnen wij de rapporten digitaal verstrekken. Wij hebben geen papieren rapporten meer, waardoor wij duurzaam bezig zijn. De rapporten zijn eenduidig te lezen, voor alle verschillende opdrachtgevers hebben wij nu gewoon één product.

De eindgebruiker was in het begin sceptisch bij het implementeren van de gestandaardiseerde gegevensuitwisseling. Dit omdat zij dachten dat de gegevens mogelijk niet goed zouden worden ingeladen in het systeem en dat er fouten door het systeem zouden worden gemaakt. Daarom hebben wij een backup-proces aangehouden. En door dat backup-proces is te zien dat men nog steeds een pdf-bestand ontvangt om te kunnen controleren of het goed in het systeem staat. Andere branches hebben ook baat bij het digitaal verstrekken van data. Je kan bijvoorbeeld denken aan woningcorporaties, die ook met heel veel data werken.

We krijgen in dit kader vaker vragen over de veiligheid van gegevens. Dat is wel een interessante vraag, want inderdaad dat zijn veel gegevens en ze hebben een bepaalde gevoeligheid, dus hoe zit dat? Ik denk dat het belangrijkste antwoord is, dat dit type proces, het feit dat het uniform is. Het feit dat het algemeen geaccepteerd is. En het feit dat machines met elkaar er voor zorgen dat handovers niet meer ad hoc zijn.praten in plaats van mensen. Maar handovers gestructureerd zijn van machine tot machine. Dat betekent dat het beveiligen van die overgangen in de flow veel beter te monitoren is; veel beter te implementeren is; veel beter te controleren is dan als er handovers die handmatig zijn tussen mensen.

Abonneer op