NBA Taxonomie 2.1 gepubliceerd

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft de definitieve versie van de NBA Taxonomie 2.1 gepubliceerd.

De wijzigingen betreffen onder andere nieuwe paragrafen voor de controleaanpak frauderisico’s en de controleaanpak continuïteit. Ook is de beoordelingsverklaring aangepast.

Meer informatie

Lees meer over de nieuwe NBA Taxonomie op de website van de NBA. Daar vindt u ook de taxonomie als download.