Marktconsultatie verwijderen RGS referentienummer

De RGS Beheergroep is een Request for Comments (RfC) procedure gestart. Dit om te weten te komen hoe partijen binnen SBR aankijken tegen het verwijderen van het referentienummer in het RGS schema. U kunt tot 8 maart reageren.

Achtergrond marktconsultatie

Vanaf de eerste versie wordt het RGS schema in het Excel bestandsformaat opgeleverd met een referentienummer. Het doel van dit referentienummer was om het RGS schema te sorteren. Het referentienummer heeft geen semantische betekenis.

Door de groei van RGS codes (uitbreiding van domeinen) is het referentienummer niet meer bruikbaar voor het sorteren van het RGS schema. Dit gebeurt nu op een andere manier. Daarnaast leidt de opname van een referentienummer tot verwarring in de markt en wordt dit vaak ten onrechte beschouwd als een grootboekrekeningnummer.

Om verwarring te voorkomen wil de RGS Beheergroep het referentienummer verwijderen uit het RGS schema.

Reageren op het voorstel 

Wij horen graag hoe u aankijkt tegen het voorgenomen besluit om het referentienummer te verwijderen uit het RGS schema. Als u niet reageert, dan veronderstellen wij dat u in kunt stemmen met het voorgenomen besluit.

U kunt tot 8 maart uw reactie sturen naar sbr@logius.nl