Marktconsultatie uitzetten van formules in de NT

Het Kenniscentrum XBRL heeft een Request for Comments (RfC) procedure gestart. Dit om te weten te komen hoe partijen binnen SBR aankijken tegen het uitzetten van formules in de NT.

Achtergrond marktconsultatie

Formules kunnen in sommige situaties zorgen voor ongewenste effecten bij het valideren van berichten. Daarom is er behoefte ontstaan aan het uitzetten van formules na publicatie. Dit zodat er niet een volledig nieuwe taxonomie uitgebracht hoeft te worden. 

In de expertgroep Gegevens zijn verschillende oplossingen voor het uitzetten van formules besproken. Als oplossing is een CSV-lijst met een combinatie van het bestand en de uit te schakelen formula ID uit de bus gekomen.

In het bijgevoegde bestand is een voorbeeld URL te vinden.

Reageren voorstel

Wij vernemen graag hoe u aankijkt tegen de voorgestelde oplossing. U kunt tot 19 februari uw reactie sturen aan sbr@logius.nl