Marktconsultatie RfC T-link filter

Met behulp van een RFC willen de SBR taxonomie bouwende partijen van u weten hoe u aankijkt tegen nieuwe mogelijkheden. De besluitvorming over de aanpassingen in de architectuur vindt in deelonderwerpen plaats. De uitkomst van dit proces leidt tot een uitgebreide beschrijving van de architectuur van de Nederlandse Taxonomie (NTA).

Onderdeel van de besluitvorming over de architectuur is de marktconsultatie. Het 'verzoek tot commentaar' (Request for Comments (RfC)) maakt deel uit van de marktconsultatie.

Wij vragen u te reageren op de RfC T-link filter. Tot 22 december kunt u reageren. U kunt uw reactie sturen naar sbr@logius.nl