Marktconsultatie RfC Modulariteit en references voor NT13

Met behulp van een RFC willen de SBR taxonomie bouwende partijen van u weten hoe u aankijkt tegen nieuwe mogelijkheden. De besluitvorming over de aanpassingen in de architectuur vindt in deelonderwerpen plaats. De uitkomst van dit proces leidt tot een uitgebreide beschrijving van de architectuur van de Nederlandse Taxonomie (NTA).

Onderdeel van de besluitvorming over de architectuur is de marktconsultatie. Het 'verzoek tot commentaar' (Request for Comments (RfC)) maakt deel uit van de marktconsultatie.

Wij vragen u te reageren op de RfC Modulariteit en references voor de Nederlandse Taxonomie (NT13). Tot 20 oktober kunt u reageren. U kunt uw reactie sturen naar sbr@logius.nl