Kenniscentrum XBRL ontwikkelt eigen SBR-taxonomie validatie tooling

Om de digitale dienstverlening van het Kenniscentrum XBRL verder uit te breiden is er gewerkt aan het ontwikkelen van eigen tooling. En dit heeft tot een succes geleid: deze maand neemt het Kenniscentrum XBRL haar eigen taxonomie validatie tooling in gebruik.

Valideren van een taxonomie

Een taxonomie is een verzameling van gegevensdefinities die gebruikt worden voor SBR-rapportages. Na het opleveren van een nieuwe taxonomie controleert het Kenniscentrum XBRL, als onderdeel van haar dienstverlening, of een taxonomie voldoet aan de regels die zijn opgesteld in de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA).

De NTA is een set van afspraken die er voor zorgt dat alle taxonomieën die onder SBR gepubliceerd worden onder andere consistent en voorspelbaar zijn. Het proces van het controleren of de taxonomie voldoet aan de NTA-regels wordt valideren genoemd. Door middel van een overzicht van goedgekeurde regels en rode kruisjes geeft de tooling aan of een taxonomie geheel voldoet óf dat er op bepaalde punten nog een aanpassingen noodzakelijk zijn. Op deze manier draagt de tooling mede bij aan de oplevering van kwalitatief hoogwaardige SBR-rapportages.