Foutmelding bij aanleveren KVK. Dit kunt u doen.

Er hebben ons meldingen bereikt, dat aanleveringen van jaarrekeningen (inclusief accountantsverklaringen en assurance) bij de KVK worden geweigerd met de volgende foutmelding:  

<FoutBeschrijving>VAL0112: EmailAddressContact of EmailAddressFull mag niet worden ondertekend.</FoutBeschrijving>

Wij vinden het heel vervelend dat deze foutmelding zich voordoet en hebben inmiddels een oplossing gevonden.

Oorzaak en oplossing foutmelding

De oorzaak van de foutmelding heeft te maken met een wijziging van het concept “EmailAddressContact” naar “EmailAddressFull” in de NT15_KVK.

De oplossing voor deze foutmelding is om het Xpath filter aan te passen. Dit filter wordt gebruikt voor het bepalen van de hash bij het ondertekenen van het XBRL-bericht.

Wijzig het Xpath filter

  • Het huidige filter is: ( /xbrli:xbrl/*[local-name()='DocumentAdoptionStatus' or local-name()='DocumentAdoptionDate' or local-name()='EmailAddressContact'] | //text()[normalize-space()=''] )
  • Wijzig dit naar: /xbrli:xbrl/*[local-name()='DocumentAdoptionStatus' or local-name()='DocumentAdoptionDate' or local-name()='EmailAddressContact' or local-name()='EmailAddressFull'] | //text()[normalize-space()='']

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Aad Bergman van het Kenniscentrum XBRL via aad.bergman@logius.nl.