Experimenteren doen we samen

Door het uitvoeren van experimenten doet SBR vernieuwing snel kennis op en leren we over de effecten die nieuwe technologieën of implementatie van bestaande technologie kunnen hebben op het vertrouwd uitwisselen van gegevens. Dit doen we samen met andere SBR-afnemers en marktpartijen, zoals bedrijven, overheidsorganisaties, softwareleveranciers, accountants en banken. Zo kunnen we onderzoeken hoe partijen makkelijk kunnen aansluiten op SBR en beproeven of een nieuwe ontwikkeling een probleem kan oplossen of nieuwe waarde voor SBR toevoegt. 

Lab-setting

Omdat we experimenten uitvoeren in een lab-setting blijven de kosten laag en kunnen we snel resultaten inzichtelijk maken. Deze lab-setting is een veilige plek om te experimenteren, omdat de omgeving los staat van de productie omgeving. Voor elk experiment bekijken we welke componenten benodigd zijn om een experiment succesvol uit te voeren. De werkwijze met het zogeheten Experiment Canvas maakt in één oogopslag het experimenteerplan en de resultaten inzichtelijk. Dankzij deze experimenten zorgen we ervoor dat SBR toekomstbestendig is en blijft en wordt betrouwbare digitale gegevensuitwisseling steeds gemakkelijker.

Nieuwe experimenten

Experimenteren doen we samen! Heeft u een idee voor een nieuw potentieel experiment? Wilt u meedenken en/of meedoen? Neemt u dan contact op met Jon Butter via jon.butter@logius.nl.