Experiment SBR Vernieuwing: Taxonomy pressure cooker

7-11-2019

Het programma SBR vernieuwing heeft als doel om het voor de markt en overheid eenvoudiger en rendabeler te maken om met SBR te werken. Een van de manieren om dit doel te bereiken, is het uitvoeren van experimenten.

Afgelopen tijd is er vanuit het programma SBR vernieuwing in een zogenaamde ‘pressure cooker setting’ onderzocht of het proces om te komen tot een gedragen extensie op de Nederlandse Taxonomie (NT) in het aansluitproces versneld kan worden. De resultaten bleken veel belovend!

Leer meer over het experiment

Nieuwsgierig geworden? Lees dan de volledige beschrijving van het experiment online. Liever een printable? Lees het experiment SBR Pressure Cooker

Waarom experimenteren we?

Door experimenten uit te voeren willen we:

  • Toetsen of nieuwe ontwikkelingen en innovatieve bouwstenen barrières om aan te sluiten op SBR kunnen wegnemen. Daarnaast kunnen nieuwe bouwstenen het werken met SBR eenvoudiger maken of extra waarde genereren.
  • Uitdagingen die nieuwe ketens met zich meebrengen oplossen. Middels experimenten kunnen we snel en zonder hoge kosten oplossingen bedenken voor problemen.

Experimenten geven snel zicht op welke nieuwe ontwikkelingen van toegevoegde waarde zijn en welke bijdrage die kunnen leveren aan de verdere adoptie van SBR. Omdat experimenten in een laboratoriumsetting worden uitgevoerd, is het mogelijk om in alle vrijheid aan de slag te gaan en om de samenwerking met andere partijen op te zoeken.

Zie ook: Traject SBR vernieuwing