Europese Commissie kiest voor Inline XBRL

Op 17 december 2018 is de Europese Commissie (EC) onder voorbehoud akkoord gegaan met de Regulatory Technical Standards (RTS) voor een European Single Electronic Format (ESEF). Dit voorstel schrijft voor dat ondernemingen vanaf boekjaar 2020 hun jaarrekening in Inline XBRL moeten insturen naar de lokale toezichthouder (in Nederland de Autoriteit Financiële Markten).

De EC is met dit voorstel gekomen aangezien zij probeert uniforme werkwijzen op het gebied van financiële rapportages in een digitaal, gestructureerd dataformaat te stimuleren en vooral te harmoniseren. De EC ziet de Europese Unie (EU) namelijk graag als een grote economische markt die moet kunnen concurreren met de Verenigde Staten en Azië. Standaardisering is hiervoor onmisbaar. Om die reden gaf de EC in 2013 aan de ESMA (European Securities & Markets Authority; de Europese beurswaakhond) de opdracht om te onderzoeken hoe jaarrekeningen van effectenuitgevende instellingen gemoderniseerd konden worden. Eind 2017 is ESMA met het RTS voor ESEF voorstel gekomen.  

Als er vanuit het Europese parlement en de Europese raad de komende drie maanden (met een optie voor verlenging van drie maanden) geen bezwaren worden geuit dan wordt het voorstel definitief aangenomen. De verwachting is dat ca. 5.000 Europese ondernemingen, waaronder ongeveer 200 Nederlandse, te maken zullen krijgen met deze verplichting.

Hier vindt u ook een video-tutorial met een korte uitleg over deze verplichting.