Definitieve versie RGS 3.0 beschikbaar

De definitieve versie van RGS 3.0 is nu beschikbaar en is samen met een toelichting te vinden op de RGS kennisbank.

In de definitieve versie zijn de opmerkingen uit de consultatie verwerkt. Dit betroffen geconstateerde fouten en een aantal specifieke door de markt aangegeven wensen:

  • Tussenrekeningen zijn nu verdeeld over de kortlopende vorderingen en schulden over het algemeen
  • Een RGS-code voor cryptocurrency is toegevoegd
  • Kolom debet en credit is toegevoegd

Voor het implementeren van RGS is nu ook een Best Practice voor Softwareontwikkelaars beschikbaar.

Lees meer op referentiegrootboekschema.nl