Definitieve versie NT13 1e extensie Belastingdienst gepubliceerd

De  Belastingdienst heeft een extensie op de NT13_20181212 beschikbaar gesteld ten behoeve van de aangifte erfbelasting 2019 en aangifte schenkbelasting 2019. 

U vindt de extensie NT13_20190220 onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. Samen met de extensie vindt u hier ook aanvullende documentatie, zoals de voorbeeld instances, releasenotes, versioning report en Belastingdienst Business Rules. Het document is te vinden door bij stap 1 te kiezen voor ‘Belastingdienst’ en bij stap 2 voor 'schenkbelasting 2019' en/of 'erfbelasting 2019'.

Extensie juist plaatsen

Het is van groot belang de extensie op de juiste plaats ten opzichte van versie NT13_20181212 in uw gegevensopslag te plaatsen omdat de extensie taxonomie onderdelen van versie NT13_20181212 hergebruikt en daar door middel van relatieve paden naar verwijst.

Er wordt vanuit gegaan dat versie NT13_20181212 en NT13_20190220 NAAST ELKAAR als mappen onder een andere map (van uw keuze) geplaatst worden. Vergelijkbaar met de inrichting op http://www.nltaxonomie.nl