Consultatie bètaversie NBA Taxonomie 2.1

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft de bètaversie van de NBA Taxonomie 2.1 gepubliceerd. U kunt tot 14 augustus reageren.

Wijzigingen in NBA Taxonomie 2.1

De controleverklaring is aangepast met een nieuwe paragraaf ‘Informatie ter ondersteuning van ons oordeel’ en bevat nieuwe paragrafen voor de controleaanpak frauderisico’s en de controleaanpak continuïteit. In de beoordelingsverklaring is de conclusie van de accountant naar voren geplaatst en is de introductie vervallen. Daarnaast kan in de beoordelingsverklaring nu ook aandacht worden besteed aan de beoordeling van de groep en de kernpunten bij de beoordeling. Kleine aanpassingen betreffen de wijziging in de volgorde van de diverse paragrafen en het consistent toepassen van de term ‘conclusie’.

Voor de publicatie van de definitieve versie vraagt de NBA eerst om feedback op een alfa- en een bètaversie.

Lees meer en geef uw mening

Lees meer over de nieuwe NBA Taxonomie op de website van de NBA. Daar vindt u ook de taxonomie als download inclusief een bijgewerkte handleiding, voorbeeld instances, release notes en een spreadsheet die presentatieopbouw van de diverse verklaringen weergeeft. U kunt tot 14 augustus 2022 opmerkingen of vragen over de bètaversie mailen naar de NBA.