Bètaversie NT12 OCW gepubliceerd

Het ministerie van OCW heeft de bètaversie van de Nederlandse Taxonomie voor het aanstaande jaar gepubliceerd. De OCW Taxonomie wordt gepubliceerd binnen de Nederlandse Taxonomie en omvat jaarverantwoordingsrapportages op basis van beleidsregels van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In deze bètaversie zijn alle inhoudelijke aanpassingen op de taxonomie gerealiseerd. De bètaversie is aan de NT12 toegevoegd en is voorzien van business rules en een set van voorbeeld-instances.

Het OCW deel van de Nederlandse Taxonomie 2017 omvat de volgende rapportages:

• Jaarrekening Onderwijs PO/VO 2017

• Jaarrekening Onderwijs MBO 2017

• Jaarrekening Onderwijs HBO/WO 2017

• WNT Rapportage Onderwijs 2017.

In een rapport op basis van een jaarrekeningrapportage kunnen zowel enkelvoudige als geconsolideerde jaarcijfers aangeleverd worden, waarbij de volgende combinaties geldig zijn:

• enkelvoudig

• geconsolideerd en enkelvoudig.

U vindt de bestanden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie.

Heeft u vragen over de taxonomie dan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum van Logius.