Uitvragende partijen

Jaarlijks ontvangen uitvragende partijen al meer dan 10 miljoen verantwoordingsrapportages met SBR. Een uitvragende partij is binnen SBR een publieke organisatie die structureel en vaak op grote schaal informatie krijgt aangeleverd van andere publieke organisaties, bedrijven of particulieren. Zo is de Belastingdienst een uitvragende partij binnen SBR. Bedrijven leveren de Belastingdienst met SBR informatie aan over bijvoorbeeld de Omzetbelasting, Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting.

SBR staat voor Standard Business Reporting. Het is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages. Deze rapportages bestaan uit verantwoordingsinformatie die uitvragende partijen met SBR uitvragen. En die moeten vaak  verplicht worden aangeleverd aan de uitvragende partijen.

Wat kunt u met SBR?

Uitvragende partijen krijgen op grote schaal informatie aangeleverd van andere publieke organisaties, bedrijven of particulieren. SBR is een oplossing om geautomatiseerd informatie binnen een keten snel en veilig uit te wisselen. Bijvoorbeeld in de keten ondernemer – intermediair - softwareleverancier– Kamer van Koophandel. Met SBR wordt de kwaliteit van rapportages verbeterd en is de aangeleverde informatie van hogere betrouwbaarheid. Daarbij automatiseert SBR het gehele proces, van aanlevering tot verwerking in uw systemen, en kan de stap maken van papier naar digitaal worden gemaakt. 

Wat zijn de voordelen van SBR?

SBR kent voor een uitvragende partij onder meer de volgende voordelen:

  1. Verbetering van de kwaliteit van de rapportages en een hogere betrouwbaarheid van de informatie: De informatie komt dankzij SBR uit de bron. Dit voorkomt fouten die bijvoorbeeld bij overtypen kunnen worden gemaakt. Dankzij diverse beveiligingsmechanismen weet u zeker dat de informatie ongeschonden over de lijn is gekomen en bent u zeker van de afzender.
  2. SBR levert uitvragende partijen eenduidige interpretatie van gegevens in de keten: Er  zijn definities van gegevens nodig voor het samenstellen van rapportages, gebaseerd op wetten en regels ten aanzien van bijvoorbeeld jaarrekeningen, belastingaangiften en statistiekverplichtingen. Alle partijen geven, dankzij het gebruik van de taxonomie (een gegevenswoordenboek) en XBRL (gemeenschappelijke taal) hier dezelfde betekenis aan. Deze gemeenschappelijke taal maakt het mogelijk om gegevens digitaal uit te wisselen. Oók als zender en ontvanger met verschillende softwarepakketten werken.
  3. SBR biedt u de mogelijkheid om informatie te benutten voor benchmarking: Door het gebruik van de taxonomie en de eenduidige betekenis van gegevens is het mogelijk de aangeleverde gegevens te vergelijken. Zo kan een uitvragende partij, mits toegestaan, de aangeleverde gegevens omzetten en terugleveren als een benchmark.
  4. Verlagen administratieve lasten: U levert een bijdrage aan het verlagen van de administratieve lasten die bedrijven en organisaties ondervinden als gevolg van de veelheid van uiteenlopende informatieverplichtingen, soms zelfs domeinoverstijgend. Dankzij SBR zijn gegevens, processen en techniek gestandaardiseerd, waardoor hergebruik breed kan worden toegepast. Het een keer goed op orde brengen van de administratie en het gebruik van SBR-geschikte software maakt het mogelijk met verschillende uitvragende partijen te communiceren. Investeringen in aanschaf, beheer en onderhoud van diverse systemen wordt op deze manier voorkomen.
  5. Aansluiten op internationale ontwikkelingen en standaarden: SBR is een aanpak die internationaal wordt gebruikt. Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore, China, Zuid-Afrika, Polen en India werken met SBR. Het aantal landen dat SBR als aanpak wil invoeren, groeit. Het aantal landen dat met XBRL werkt, is nog vele malen groter. In diverse landen is aanlevering van XBRL voor financiële informatie al een verplichting. Hiermee is SBR mogelijk voor:
  • rapportages tussen bedrijven en overheden,
  • bedrijven onderling en
  • overheidsorganisaties onderling. 

Er zijn meer voordelen aan SBR verbonden. Neem contact op met SBR als u meer wilt weten over de voordelen die voor uw organisatie mogelijk zijn.

Meer informatie

SBR draait om gegevens, processen, veiligheid en techniek. En daarbij is het sleutelwoord: standaardisatie. Voor meer informatie zie de pagina’s:

 
Rijksoverheid
Standard Business Reporting