Werken met taxonomieën

De Nederlandse Taxonomie (NT) is één van de bouwstenen van SBR die door softwareleveranciers wordt gebruikt. Softwareleveranciers zorgen ervoor dat de Nederlandse Taxonomie wordt ingelezen in de software. Vervolgens wordt er een koppeling (ook wel mapping) gemaakt tusen de NT-begrippen en de gegevens zoals deze in de financiele administratie, fiscale software en/of rapportgenerator zijn opgenomen.

NT-versies

Alfa-versie

SBR stelt een alfa versie van de generieke taxonomieën ter beschikking, tegelijk met een versie van de SBR Filing Rules. Voor deze alfa versie biedt SBR de mogelijkheid om gestructureerd feedback van de markt te ontvangen. Alfa versies van uitvragende partijen worden ook beschikbaar gesteld.

Beta

De bèta-versie wordt voorzien van aanvullende specificaties en eisen door zogenaamde Business Rules documenten. Dit zijn specificaties en eisen die niet in de NT tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Als een release van een uitvragende partij beschikbaar komt, wordt op www.sbr-nl.nl de bèta-versie van de NT gepubliceerd. Voor deze bèta-versie biedt SBR de mogelijkheid om gestructureerd feedback van de markt te ontvangen. Daarvoor staat alle partijen via www.sbr-nl.nl de webapplicatie Yeti ter beschikking.
Yeti & handleiding

Definitief

De definitieve versie, inclusief bijbehorende documenten, wordt gepubliceerd op deze pagina (zie onderaan).

Releaseschema

Onderstaand releaseschema geeft een overzicht van releasemomenten in een kalenderjaar.

Onderdeelmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmrtapr
NTAdefSBRdef
VenJalfabètadef
RJalfabètadef
KvKalfabètadef
BDalfabètadef
BD-1alfabètadef
BD-2alfabètadef
CBSalfabètadef
OCW/DUOalfabètadef
BTalfabètadef
VTalfadef

De actuele NT omvat alle definitieve taxonomieën van de NT-partijen en de generieke taxonomieën van SBR die van toepassing zijn voor een NT versie. De bèta-versie omvat de informatie die vrijwel gereed is van de generieke taxonomieën van SBR en van de betreffende NT-partij. Het enige verschil met de definitieve versie zijn bugfixes. De NT-partijen zijn verplicht om de te publiceren taxonomieën door SBR te laten testen op het gebruik van standaarden, architectuur en inhoudelijke kwaliteit.

Vanaf de NT11 kunnen de NT-partijen eigen releasemomenten bepalen.

Softwarepartijen kunnen de alfa-, bèta- en definitieve versies van de NT ophalen op www.nltaxonomie.nl.

Documentatie Nederlandse Taxonomie

De jaarlijkse versies van de Nederlandse Taxonomie blijven beschikbaar totdat de laatste rapportage van de versie niet langer meer mag worden ingediend.

 
Rijksoverheid
Standard Business Reporting