Softwareleveranciers

SBR is de standaard voor digitaal rapporteren. Door SBR groeit het belang van goede software en komen er kansen voor nieuwe toepassingen. Eén keer inrichten van SBR-functionaliteit maakt meervoudige toepassing voor diverse rapportages naar uitvragende partijen, zoals de Belastingdienst en banken, mogelijk voor uw klanten. Met een aantal aanpassingen is uw product klaar voor de toekomst en kunnen uw klanten de voordelen van SBR benutten.

Uw klanten klaar voor SBR met uw software

Uw klanten (accountantskantoren, boekhouders of belastingadviseurs) verzorgen de boekhouding en aangiften voor ondernemers. Uw software zorgt ervoor dat goede rapportages kunnen worden gemaakt en op de juiste wijze verzonden. Met SBR-enabled software kunnen uw klanten op eenduidige en gemakkelijke wijze rapportages samenstellen en voldoen aan verplichtingen. Om uw software geschikt te maken, moet u ervoor zorgen dat de intermediair een geldige instance (het inhoudelijke bericht met hierin de rapportage) kan maken én de instance kan verzenden via het daarvoor bestemde koppelvlak op Digipoort.

Eén keer inrichten = meervoudig toepassen

U als softwareleverancier bespaart met SBR op het ontwikkelproces van producten en services, omdat deze in één keer voldoen aan veranderende wet- en regelgeving door het inlezen van de Nederlandse Taxonomie. Eén keer inrichten van SBR-functionaliteit maakt meervoudige toepassing voor diverse rapportages naar uitvragende partijen, zoals de Belastingdienst en banken, mogelijk voor uw klanten. Uw SBR-enabled producten en services leveren dus meerwaarde voor uw klant en biedt uzelf nieuwe kansen in de markt. Informeer uw klanten over deze mogelijkheden en de diensten die u aanbiedt.

Welke partijen zijn betrokken?

Er zijn honderden marktpartijen betrokken als aanbieder van SBR-enabled producten en/of diensten en in verschillende markten. Dit aantal groeit, doordat SBR in steeds meer ketens wordt gebruikt en leveranciers de groei en kansen zien die deze markt biedt.

Breder inzetbaar

SBR is geen geïsoleerd initiatief. In de toekomst zullen andere organisaties hun gegevens via SBR uitvragen. Denk aan onderwijsinstellingen, uitkeringsinstanties of zorgverzekeraars. Binnen het SBR-progamma werkt een speciaal team aan het ondersteunen van deze verbreding. Ook wordt in de bestaande domeinen het aantal stromen uitgebreid. Internationaal gezien wordt SBR steeds meer de standaard. In diverse landen is aanlevering van XBRL voor financiële informatie al een verplichting. Daarnaast worden de bouwstenen, zoals Digipoort, ook buiten SBR gebruikt. Bijvoorbeeld in DigiInkoop en e-factureren. 

Meer informatie

SBR draait om gegevens, processen en techniek. En daarbij is het sleutelwoord: standaardisatie. Voor meer informatie zie de pagina’s:

 
Rijksoverheid
Standard Business Reporting