Loonheffingen

SBR is ook al mogelijk voor loonheffingen en wordt verplicht. Voor 1 maart 2017 moeten aanleveraarsoverstappen op Digipoort: per die datum worden het huidige BAPI-kanaal en het FOS-kanaal afgeschaft. Vanaf dat moment kunnen alleen nog via Digipoort in XML (later stadium XBRL) aangifte loonheffingen, jaarloonopgaaf en eerstedagsmelding worden gedaan. Digipoort is nu al te gebruiken voor aangifte Loonheffingen.

Digipoort vervangt BAPI-kanaal en FOS-kanaal

In het kader van de overgang naar SBR schaft de Belastingdienst per 1 maart 2017 het BAPI-kanaal en het FOS-kanaal af. Intermediairs en werkgevers (ondernemers) kunnen dan alleen nog aangifte loonheffingen, jaarloonopgaaf en eerstedagsmelding doen via SBR (Digipoort).

Overstap al eerder mogelijk

U hoeft met het overstappen op SBR niet te wachten tot 1 maart 2017: u kunt Digipoort nu al gebruiken. Hiervoor heeft u een PKIoverheid services servercertificaat nodig en software die geschikt is voor SBR (Digipoort). Uw softwareleverancier kan u vertellen wanneer de software klaar is voor het doen van aangifte loonheffingen via SBR.

Wat betekent dit voor intermediairs?

Om berichten met SBR (Digipoort) te kunnen versturen en ontvangen heeft u software nodig die geschikt is voor SBR en daarnaast een PKIoverheid services servercertificaat. Uw softwareleverancier kan u informeren wanneer de software hiervoor geschikt is. U moet er zelf voor zorgen dat u op tijd over een PKIoverheid services servercertificaat beschikt.

Heeft u al een PKIoverheid services servercertificaat bijvoorbeeld voor het doen van aangifte loonheffingen via het FOS-kanaal of voor de aangifte inkomstenbelasting? Dan kunt u dit certificaat ook gebruiken voor SBR (Digipoort) en daarmee voor aangifte loonheffingen.

Aanvragen van een account voor het groteberichtenkanaal

Doet u nu via het FOS-kanaal aangifte loonheffingen? Dan hebt u behalve aangepaste software en een PKIoverheid services servercertificaat waarschijnlijk ook een FTP-account bij Logius nodig voor het groteberichtenkanaal van Digipoort. Voor het aanvragen van een FTP-account gebruikt u het 'Aanvraagformulier Digipoort FTP voor SBR'. 

 
Rijksoverheid
Standard Business Reporting