SBR voor Ondernemers

Als ondernemer moet u zich over uw handelen verantwoorden naar de samenleving, naar overheden en naar andere organisaties. Bijvoorbeeld met het publiceren van uw jaarverslag en met het doen van uw belastingaangiften. Veel ondernemers besteden hun administratie en de verantwoordingswerkzaamheden uit aan een financieel intermediair zoals een accountants- of administratiekantoor of belastingconsulent. Deze ondernemers ondervinden geen directe impact op de bedrijfsvoering door SBR, maar plukken wel de vruchten van de voordelen die het meebrengt.

Voor organisaties die zelf belastingaangiften of andere rapportages rechtstreeks vanuit een softwarepakket naar een uitvragende partij sturen, zoals de Belastingdienst, het CBS of de Kamer van Koophandel, betekent de verplichte invoering van SBR dat zij zelf aan de slag moeten.

Hoe werkt SBR als u zelf uw administratie doet?

Met SBR kunnen bedrijfsmatige rapportages gestandaardiseerd worden verzonden naar verschillende ontvangers. Wanneer u SBR rapportages wilt aanleveren aan overheidspartijen dan doet u dit via Digipoort, de ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt. De koppeling wordt vrijwel altijd gefaciliteerd door uw softwarepakket, zodat u rechtstreeks kunt aanleveren. Berichten aan de banken gaan niet via Digipoort, maar via de BIV (Bancaire Infrastructurele Voorziening).

 
Rijksoverheid
Standard Business Reporting