Eenduidig en eenvoudig rapporteren

Standard Business Reporting (SBR) is een methode voor het samenstellen en aanleveren van (financiële) rapportages, zoals belastingaangiften en jaarrekeningen. Met SBR legt u gegevens in de bedrijfsadministratie eenmalig op een standaard manier vast. Zo heeft u minder werk aan het samenstellen van de verplichte rapportages voor uzelf en voor uw klanten.

Wat kunt u met SBR?

SBR wordt al succesvol gebruikt in diverse informatieketens van de Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Centraal Bureau voor de Statistiek en de banken. Hier komen steeds meer uitvragende partijen bij en de huidige uitvragende partijen ontvangen steeds meer verschillende soorten gegevens met SBR. In het overzicht op de pagina ‘Wat is SBR?’ kunt u zien welke (verplichte) rapportages u met SBR kunt aanleveren of ontvangen. 

Hoe werkt het?

SBR draait om gegevens, processen en techniek. En daarbij is het sleutelwoord: standaardisatie. Door gegevens op een standaard manier te ‘labelen’ in de administratie, ontstaat eenduidigheid en zijn ze herbruikbaar voor verschillende rapportages. Na het labelen van de gegevens zijn ze voor alle rapportages te hergebruiken. Om de SBR-aanpak goed te laten werken, moet u ook uw processen aanpassen. Het is belangrijk om de overlap in het werk voor aangiften, statistiekopgaven, jaarrekeningen en kredietrapportages uit de processen te filteren. U stelt dan met de eenmalig ingevoerde gegevens diverse rapportages samen en kan deze met één druk op de knop verzenden. 

Voordelen: minder werk en nieuwe dienstverlening

In de toekomst zullen steeds meer organisaties hun gegevens via SBR uitvragen. Denk aan onderwijsinstellingen of zorgverzekeraars. Ook internationaal gezien wordt SBR steeds meer de standaard. In diverse landen is aanleveren van financiële informatie in XBRL al verplicht.

Maar SBR biedt u bovenal kansen om uw dienstverlening te verbeteren, doordat het opstellen van rapportages u minder werk kost. U krijg hierdoor meer tijd om uw klanten te adviseren en te ondersteunen. U kunt SBR daarnaast ook gebruiken voor nieuwe diensten zoals benchmarks en ook het Referentie GrootboekSchema (RGS) levert een bijdrage aan het efficiënt opstellen van (financiële) rapportages. 

Meer informatie

Voor meer informatie zie de pagina’s:

Aansluiten
Serviceberichten Aanslag
Visie

 
Rijksoverheid
Standard Business Reporting