Belastingdienst

Releasebeleid

Het releasebeleid wordt bepaald door:

  • Campagnes
  • SBR governance: toetsing, releasekalender Digipoort
  • Implementatie wet- en regelgeving (communicatie via www.belastingdienst.nl)
  • OSWO-community: beschikbaar stellen VTS, publicatie, specificaties van businessrules bijvoorbeeld in Formula.

Het releasebeleid leidt tot een jaarplanning met publicatiedatums van de verschillende versies van de NT en extensie taxonomieën. Publicatie data: 

MaandVersie
augustusNT x.0, alfa versie
septemberNT x.0, bèta versie
novemberNT x.0, definitieve versie
januariNT x.1, alfa versie
februariNT x.1, bèta versie
maartNT x.1, definitieve versie
meiNT x.2, alfa versie
juniNT x.2, bèta versie
augustusNT x.2, definitieve versie

De extensies komen altijd uit in het jaar volgend op de publicatie van de NT.

Ontwikkelingen

Geen

Samenhang taxonomieën