Help

Ervaart u problemen met deze website of heeft u suggesties voor verbeteringen? Wij waarderen uw feedback. Deze kunt u sturen naar mailto:servicentrum@logius.nl

Privacy statement

Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. Op grond van de Wbp worden op www.sbr-nl.nl persoonsgegevens alleen verzameld als dat uitdrukkelijk is medegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard.

Voor de afhandeling van e-mails en formulieren volgt Logius de e-mailgedragslijn van de overheid waarin staat hoe overheden moeten handelen bij ontvangst, beantwoording en archivering van e-mail. Op deze website moet u uw persoonsgegevens invullen als u het contactformulier invult, als u een abonnement wilt op onze nieuwsbrief of als u zich aanmeld voor een evenement. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is. De Wbp geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld wel worden gebruikt voor opsporing, dus als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Gebruiksgemak

Om te voldoen aan de 'open bestand eis' (onderdeel van de webrichtlijnen van de rijksoverheid) zijn de meeste documenten beschikbaar gesteld als een PDF-bestand, type A; praktisch om uit te printen of voor ander offline gebruik. Uiteraard kunt u afzonderlijke pagina's op deze site gewoon via uw browser afdrukken.

Waar noodzakelijk komen soms andere (gesloten) bestandstypen voor, denk aan Excel, Powerpoint, Prezi en Zip bestanden. Dit beperkt zich tot enkele documenten die specifiek bedoeld zijn voor de professionele doelgroep.

Om PDF-bestanden te bekijken heeft u een PDF-reader nodig. Er zijn verschillende (gratis) readers verkrijgbaar en vaak is een reader standaard bij het besturingssysteem op de computer geïnstalleerd. Acrobat Reader is een van de bekendste gratis PDF-readers. Deze software kunt u downloaden op de website van Adobe.

Op deze website kunnen geen bestanden worden ontsloten groter dan 20 MB. SBR probeert uit gebruiksgemak ook de downloadtijd van bestanden voor u te beperken. Daarom worden grotere bestanden, zoals sommige interactieve presentaties, aangeboden via een externe link en niet als downloadable binnen de website. 

Proclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van het SBR Programma, Logius. Onder voorwaarde dat de bron vermeld wordt, mogen onderdelen van de inhoud van de website worden overgenomen. De op deze website getoonde informatie wordt door SBR met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Het SBR programma ontvangt graag uw aanvullingen en suggesties. Wanneer een onvolledigheid of onjuistheid wordt ontdekt, zal SBR zich inspannen dit op korte termijn aan te passen. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van SBR, die geen eigendom zijn van SBR, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van SBR. Hoewel SBR uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren  van deze externe websites.

 
Rijksoverheid
Standard Business Reporting