Themabulletin

Welkom bij het Themabulletin over de BZK-pilot voor het toepassen van SBR bij woningcorporaties.
De pilot is afgerond en afgezien van het onderdeel Nieuws & Informatie, wordt de pagina niet meer geactualiseerd. De informatie blijft toegankelijk. Wilt u meer weten over SBR voor woningcorporaties? Neem dan contact op met Mario Smient van BZK, projectleidster Eveline Karper van Logius of voor SBR-communicatieaangelegenheden met Lucas Swennen.

videoboodschap Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

 
Rijksoverheid
Standard Business Reporting