DUO: Geslaagd voor SBR

Scholen leveren jaarcijfers met één en dezelfde standaard aan

Eind 2015 zat DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), nog middenin een omvangrijk SBR-traject. Nu, twee jaar later is de operatie geslaagd: Alle scholen in Nederland leveren hun jaarrekening met SBR aan. Een update en vooruitblik met DUO.

Erica Slump, toenmalig directeur Onderwijsinstellingen DUO, over waarom het gebruik van SBR meerwaarde oplevert voor zowel scholen en universiteiten als het ministerie

De gezamenlijke onderwijsinstellingen ontvangen jaarlijks zo’n 28 miljard van de overheid om onderwijsprogramma’s te financieren, geeft Slump in de video aan. ‘Het gaat om ontzettend veel publiek geld en dat moet verantwoord worden.’ Het aanleveren van jaarverslagen, op papier of via digitale weg, leverde voor DUO een complex en handmatig proces op. Slump: ‘Elk jaarverslag had vaak weer een andere opbouw. Niet alleen wij, maar ook de scholen zeiden ‘dat kan anders, dat kan veel slimmer’.’ DUO heeft vervolgens de stap gezet om samen met de sector af te spreken wat er in een jaarverslag moet staan, aangezien scholen en DUO het idee hadden dat de opbouw van een jaarverslag beter en slimmer kon. Slump: ‘Niets lag meer voor de hand dan onmiddellijk op SBR aan te sluiten en om ervoor te zorgen dat alle scholen de jaarcijfers in SBR aanleveren.’

DUO anno nu

Nu, twee jaar later is dat gelukt. ‘Honderd procent van de scholen in Nederland is over,’ zegt Hans Plomp, beheerder van de OCW Taxonomie bij DUO. ‘Een geslaagde operatie waar we met trots op terugkijken: We zijn nu zover dat alle onderwijsinstellingen uit po/vo, mbo, ho en wo de jaarverantwoording met een en dezelfde standaard via het XBRL Onderwijsportaal DUO aanleveren. Dat is een enorme verbetering vergeleken met vroeger. De verantwoordingsgegevens van alle onderwijsinstellingen komen nu via de digitale weg volgens een eenduidige opzet op één plek binnen. Ook van scholen krijg ik terug dat SBR hen meer houvast biedt bij de opstelling van de jaarrapportages en dat de nieuwe aanpak ze heeft geholpen om zich ook naar de eigen doelgroepen zoals ouders beter en slimmer te verantwoorden.’

Alle jaarrekeninggegevens van de scholen zijn nu ondergebracht in het gegevenswoordenboek OCW Taxonomie. Slump: ‘Niet alleen wij zaten erover na te denken om tot één taxonomie voor de jaarverslaggeving in de vorm van de jaarrekening te komen, ook rijksbreed was daar al over nagedacht. Het gebruik van XBRL sluit aan op rijksbrede initiatieven om rapportages via SBR te vereenvoudigen. Het stapje naar SBR was voor ons heel snel gemaakt.’

2019: Bestuursverslagen via SBR

OCW en DUO zijn goed op weg met de aansluiting van het onderwijs op SBR. Plomp: ‘De afgelopen jaren hebben we ook een nieuw WNT-formulier (Wet Normering Topinkomens) in SBR ontwikkeld. Daarmee zijn de WNT-gegevens die de instellingen nu via XBRL bij DUO aanleveren, sterk verbeterd. Een van de volgende stappen is om ook de bestuursverslagen van de verschillende scholen in de taxonomie mee te nemen. Momenteel werken we aan een pilot om de samenstelling van een eigen bestuursverslag met een getekende assurance-verklaring via SBR mogelijk te maken. Bestuursverslagen zijn vaak dikke boekwerken. Wie leest dat tegenwoordig nog? We willen toe naar een eenvoudiger en compacter bestuursverslag dat daadwerkelijk wordt gebruikt. We streven ernaar dit in 2019 met de sector te hebben gerealiseerd. We zijn nu ook aan het kijken hoe we kunnen investeren in de maatschappelijke waarde van verantwoordingsinformatie. Doordat SBR de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van informatie vergroot, kunnen we nu bijvoorbeeld eenvoudiger en beter open en transparant zijn over de vraag hoe onderwijsinstellingen bepaalde zaken realiseren en wat het uiteindelijk oplevert.’

‘SBR is iets waar de BV Nederland mee gediend is.’

Volgens Slump is de SBR-aanpak een ‘prachtig voorbeeld’ van hoe je ideeën die al op één plek zijn ontwikkeld binnen de Rijksoverheid ook breed kunt uitrollen en voor iedereen beschikbaar kunt krijgen. ‘SBR is een hele mooie samenwerking waarbij we graag gebruikmaken van de ondersteuning van Logius. Uiteraard zijn er bij de inrichting van het verantwoordingsproces altijd wel lastige momenten maar in de kern klopt dit proces. SBR is iets waar de BV Nederland mee gediend is.’