Algemene Rekenkamer: ‘Betere kwaliteit van data, eenvoudiger controles’

‘Slim sturen en verantwoorden is een kwestie van goed samenwerken’, zegt Ellen van Schoten, secretaris van de Algemene Rekenkamer (ARK). In de video licht zij de strategie ‘Inzicht als basis voor vertrouwen’ van de ARK toe met als kern het inzicht in de resultaten van publiek besteed geld. Ze vindt het belangrijk dat data kwalitatief beter worden, zodat de controle eenvoudiger wordt. Voor SBR ziet ze hier een rol weggelegd.

Ellen van Schoten, secretaris van de Algemene Rekenkamer (ARK) over het belang van kwalitatief goede data en de rol van SBR

Ontwikkelingen zoals aanbod van open data, standaardisatie van gegevens en de rijksbrede digitale agenda helpen volgens Scholten om krachten binnen de overheid te bundelen. ‘Deze moeten ertoe leiden dat informatie kwalitatief beter en makkelijker te controleren wordt. Slim sturen en verantwoorden is vooral een kwestie van goed samenwerken. De ontwikkelingen nemen niet alleen een vermindering van administratieve lasten met zich mee maar we krijgen op den duur ook een beter antwoord op de vraag waar het belastinggeld nou eigenlijk aan besteed wordt. Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.’

SBR vinden wij een fantastische trend, zegt ze. ‘Met SBR wordt de kwaliteit van data beter. De verantwoordingsmethodiek maakt het niet alleen voor bijvoorbeeld ministeries maar ook voor ons makkelijker om controles in te richten.’ Volgens Schoten bestaat er eigenlijk nog vrij weinig inzicht in de relatie tussen resultaten van beleid en geld. ‘In Nederland is de rechtmatigheid prima op orde en bij ministeries zijn zaken ook steeds beter geregeld. De volgende stap is nu om te kijken wát er nou eigenlijk met ons geld gebeurt. En gaat dat op een zinnige en zuinige manier?’


Beter sturen

De tijd dat een ministerie een eigen inrichting van de bedrijfsadministratie had, ligt achter ons: ‘De kunst is dat we steeds meer moderne technologie gaan gebruiken om meer met data te gaan doen. Standaardisatie is daarbij een hele belangrijke voorwaarde. Ontwikkelingen die gericht zijn op transparantie van overheidsuitgaven kunnen ertoe leiden dat burgers beter betrokken raken bij waar de overheid voor staat. Eigenlijk helpt dat ons ook weer om onze missie beter te benadrukken. Inzicht van burgers in hoe geld wordt besteed, vinden wij namelijk een hele belangrijke democratische waarde. Als een nieuwe aanpak zoals SBR overheidsinstellingen helpt om zich beter en slimmer te verantwoorden, dan kunnen we er ook veel beter mee sturen. En uiteindelijk gaat het daar natuurlijk ook om.’