Taskforce Publieke Verantwoording noemt SBR als belangrijke methode voor verantwoording

7-03-2017

Verantwoording in de (semi-)publieke sector is specifiek geregeld. Dat had het Platform Publieke Jaarverslaggeving in 2013 gemeld, waarbij ook werd aangetoond dat verantwoordingsaangelegenheden tussen, maar ook binnen de verschillende sectoren niet altijd goed op elkaar zijn afgestemd. Dit leidt tot extra administratieve lasten.

De Taskforce Publieke Verantwoording was vervolgens door het kabinet gevraagd met oplossingsrichtingen te komen. De Taskforce heeft nu een rapport uitgebracht met als belangrijke conclusie dat het harmoniseren van data, het automatiseren van de informatievoorzieningsketen, het aanbrengen van focus in het bestuursverslag en kennisuitwisseling tussen de sectoren in de publieke jaarverslaggeving efficiënter en transparanter moet maken. SBR/XBRL wordt door de Taskforce aangewezen als methodiek en techniek om zo veel mogelijk te gebruiken.

Het rapport is door de minister van Financiën in februari verstuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Wonen en Rijksdienst, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bekijk ook de animatie over publieke verantwoording.