Startbijeenkomst vervolg SBR-pilot voor woningcorporaties

18-04-2017

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en dienst digitale overheid Logius hebben het initiatief genomen tot een vervolg op de pilot Standard Business Reporting. Op 26 april vindt daarover een startbijeenkomst plaats.

SBR standaardiseert het uitwisselen van financiële gegevens van woningcorporaties. Vijf corporaties zijn vorig jaar met de proef begonnen. Door te standaardiseren vermindert SBR de administratieve lasten voor corporaties, verhoogt het de kwaliteit van de gegevens, zorgt het voor uniformiteit en maakt het de besteding van hun financiële middelen transparanter.

SBR is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages. Tal van organisaties als de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel of het CBS maken al gebruik van SBR. De SBR-pilot voor woningcorporaties richtte zich op de aanlevering van de jaarrekening met digitaal getekende accountantsverklaring via SBR bij CorpoData, als onderdeel van Aw. In dit vervolgtraject wordt het aantal deelnemende partijen uitgebreid.

Startbijeenkomst

Op 26 april organiseert Aw in Utrecht een startbijeenkomst voor het vervolg op de pilot. Tijdens deze bijeenkomst zullen Aw en Logius de scope en planning van dit vervolgtraject toelichten. Woningcorporaties die interesse hebben om hierbij aanwezig te zijn kunnen zich aanmelden bij fred.jansen@ilent.nl.