Serviceberichten Aanslag: automatisch uitbreiden van machtigingsregistraties naar aangiftejaar 2018

4-07-2017

Om Serviceberichten Aanslag te krijgen, laten intermediairs over 1 klant, 1 soort belasting en 1 aangiftejaar, een machtiging registreren. De Belastingdienst neemt voor bepaalde machtigingen zelf het initiatief en stuurt vanaf 1 augustus 2017 de klanten van intermediairs een brief waarin zij om toestemming vragen voor de registratie van uw machtiging voor het aangiftejaar 2018. Dit noemt de Belastingdienst ‘automatisch uitbreiden’. 

Welke registraties breidt de Belastingdienst automatisch uit?

Is uw machtiging voor het krijgen van een Servicebericht Aanslag 2017 bij Logius geregistreerd? En is dit een registratie voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of btw over 2017? Dan breidt de Belastingdienst deze registratie onder de volgende 2 voorwaarden automatisch voor u uit naar aangiftejaar 2018:

  • De machtigingsregistratie is op 1 augustus 2017 actief: de registratie is niet in behandeling, afgewezen of ingetrokken.
  • U hebt geen eerdere aanvraag gedaan voor een registratie van uw machtiging voor het aangiftejaar 2018.

De machtigingsregistraties voor Serviceberichten Toeslagen en voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte breidt de Belastingdienst niet automatisch uit.

Lees meer op de website van de Belastingdienst over Automatisch uitbreiden van machtigingsregistraties 2017 naar 2018. Informatie over machtigingsregistraties vindt u op de website van Logius.