SBR op weg naar 2020: derde herijkte roadmap vastgesteld

27-07-2017

In juli 2017 is de derde herijkte versie van de SBR Roadmap vastgesteld. De roadmap laat met bestaande en nieuwe projecten zien dat er veel ambitie naar de toekomst bestaat.

Het afgelopen jaar zijn diverse ontwikkelingen verder gebracht of succesvol afgerond, zoals:

  • Micro-ondernemingen en kleine rechtspersonen deponeren nu verplicht via SBR bij de KvK.
  • Voorbereiding door de keten van de jaarverslaglegging voor assurance en preparer extensions.
  • CBS heeft eerste berichten ontvangen via SBR.
  • De Volksbank is als nieuwe afnemer toegetreden tot het FRC.
  • Softwareontwikkelaars hebben RGS ingebouwd.

Stip aan de horizon

De roadmap heeft primair als doel voor alle betrokken partijen helder te krijgen welke activiteiten cruciaal zijn om dit publiek-private samenwerkingsverband tot een succes te maken: de stip aan de horizon waar we gezamenlijk naar toe werken. Doordat alle partijen zich hieraan committeren, ontstaat een gemeenschappelijke agenda voor de komende jaren en daarmee ook een basis van onderling vertrouwen. Dat geeft een extra impuls aan het SBR-programma.