SBR-governance als best practice

20-04-2017

In het Evaluatierapport van de Nationaal Commissaris Digitale Overheid is niet alleen de Digicommissaris geëvalueerd, maar wordt ook advies gegeven over het beleid, de besturing en de inbedding van de digitale overheid in de volgende kabinetsperiode. In de conclusies wordt onder andere geconstateerd dat de besluitvorming rondom de digitale overheid in opzet is gerealiseerd, maar in werking te kort is geschoten. Het afwezig zijn van de private sector is wat opvalt bij de Generieke Digitale Infrastructuur. Veel betrokkenen vinden het belangrijk dat de markt aan tafel komt. Niet alleen bij de uitvoeringsorganisaties, maar ook bij de beleidsmakers. In de gesprekken is wel gewezen op de SBR-governance als best practice. Daar is een overheidsstuurgroep waarin de overheidspositie wordt bepaald, dat vervolgens door één vertegenwoordiger in het SBR-Beraad (het hoogste overlegorgaan) wordt ingebracht. In dat Beraad zitten marktpartijen (softwareontwikkelaars, fiscaal dienstverleners, accountants) en VNO/NCW.

Meer over de best practice is te lezen op pagina 21 onder 3.6.8 Publiek/privaat. Meer over SBR is te lezen op pagina 27 en 28.