SBR Beraad akkoord met toevoeging Preparer Extensions aan de NTA en NPA en de ondersteuning van presentatie-elementen in een XBRL-aanlevering

9-08-2017

Het SBR Beraad heeft op 6 juli 2017 een nieuwe versie van zowel de SBR Consistente Presentatie (CP) als van de NTA voor Preparer Extensions (NTA-PE) vastgesteld.

De 1.2 versie van de Consistente Presentatie specificatie beoogt om alle gebruikers van een XBRL-document in staat te stellen om een consistent, leesbaar beeld te vervaardigen van de gestructureerde gegevens in XBRL formaat. Hierbij maakt het nadrukkelijk gebruik van de reeds in de Nederlandse Taxonomie opgenomen definities, en voegt het afspraken toe die niet in de Nederlandse Taxonomie kunnen worden opgenomen. De Consistente Presentatie is een belangrijke bouwsteen van SBR Assurance.
 
De 1.3 versie van de NTA-Preparer Extensions regels beschrijven de voorwaarden waaraan preparer extensions moeten voldoen wanneer deze gehanteerd worden om een jaarverantwoording te deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De 1.3 versie is geüpdatet op basis van de uitkomsten van de pilot voor preparer extensions die in maart en april 2017 is uitgevoerd.

De Green Paper – Preparer Extensions versie 1.2 is een toelichting met betrekking tot gegevens, processen en techniek voor het deponeren van de verantwoording met preparer extensions via SBR.