SBR Banken vereenvoudigt aanleveren kredietrapportages

13-04-2017

SBR Banken heeft feedback gekregen van de grotere accountantskantoren en deelnemers van de expertgroep Bankentaxonomie over de aanlevering van kredietrapportages. Op basis van die feedback is besloten dat alleen nog enkelvoudige rapportages en/of geconsolideerde rapportages op basis van de juridische structuur zullen worden uitgevraagd en dus niet meer op basis van het kredietcomplex. Het uitvragen van rapportages op basis van de juridische structuur betekent voor de intermediair een eenvoudiger proces dat beter aansluit bij de KvK-deponering. De intermediair kan het werk uitvoeren binnen de bekende werkafspraken en regelgeving.

Lees meer op de website van SBR Banken.