Pilots ‘begeleide implementatie deponering middelgroot’

27-07-2017

De Kamer van Koophandel (KvK) organiseert, in samenwerking met Logius, accountantskantoren (waaronder de Big5 en enkele leden van SRA) en hun softwareontwikkelaars pilots die gericht zijn op de implementatie van het deponeren van jaarrekening van middelgrote rechtspersonen. Vanaf boekjaar 2017 is het digitaal deponeren van jaarrekeningen verplicht voor de bedrijfsklasse middelgroot.

Waarom deze pilots?

Het doel van de pilots ‘begeleide implementatie deponering middelgroot’ is het opstellen en verbeteren van de ondersteunende middelen, zodat de verantwoordingsketen als geheel hier baat bij heeft en er vanaf 1 december 2017 een voor de markt optimaal werkende implementatieaanpak beschikbaar is. Tijdens de pilots kunnen partijen gebruik maken van eerste- en tweedelijns ondersteuning die hiervoor is ingericht.
 
De pilots ‘begeleide implementatie deponering middelgroot’ worden uitgevoerd van augustus tot en met november 2017. Hierbij worden intermediairs (accountants) en softwareontwikkelaars in de gelegenheid gesteld om het deponeren van jaarrekeningen voor middelgrote ondernemingen te beproeven in een werkende keten.

Aanmelding pilots

Wanneer u als accountantskantoor (samen met uw softwareontwikkelaar) of als softwareontwikkelaar (samen met een accountantskantoor) deel wilt nemen aan deze pilots kunt u een mail sturen naar pilotsSBR@kvk.nl