NBA publiceert geactualiseerde versie Groenboek “De accountant in een SBR-omgeving”

6-07-2017

Vanaf het boekjaar 2017 moeten de meeste middelgrote ondernemingen hun jaarrekening digitaal deponeren. Dit betekent ook dat de controleverklaring digitaal wordt en de ‘natte’ handtekening vervangen wordt door een digitale handtekening. Om accountants handvatten te geven voor deze nieuwe situatie heeft de NBA het Groenboek geactualiseerd. Lees meer in het nieuwsbericht op de NBA-site en download daar het Groenboek “De accountant in een SBR-omgeving”.