Let’s engage

1-10-2018

‘Let’s engage’ was de oproep van Rob Kuipers aan het “Once-Only Project” (TOOP genoemd) tijdens het Digital & E-Government conferentie in Wenen. Deze conferentie werd gehouden in het kader van het voorzitterschap van de Europese Raad van Oostenrijk. De rijksregisseur SBR hield een pleidooi voor afstemming van gegevens, processen en technologie tussen SBR en TOOP. Waarom? TOOP is een andere manier van gegevensuitwisseling. Voor Europese uitwisseling van gegevens (denk bijvoorbeeld aan het vergelijken van jaarrekeningen van Europese bedrijven) is een gemeenschappelijke definitie essentieel. Nederland heeft SBR ingevoerd en bij het “Once-Only Project” is de boodschap duidelijk overgekomen dat SBR een niet te onderschatten factor is voor Europese gegevensuitwisseling. TOOP en SBR zullen daarom samen onderzoeken hoe een gemeenschappelijke definitie kan worden vormgegeven.

Een tweede belangrijk aspect tijdens de vragenronde was hoe SBR zich tot de privacywetgeving verhoudt. Kuipers: “De privacy wetgeving is ingebed in de SBR-methodiek; gegevens die een ondernemer aanlevert aan de Belastingdienst zijn alleen voor de Belastingdienst en worden niet hergebruikt”.  Kuipers kijkt terug op een succesvol pleidooi in Wenen. Verschillende Europese lidstaten, waaronder Duitsland en Luxemburg, willen de toepassing van SBR onderzoeken. Logius en de SBR-community zullen deze landen hierin ondersteunen.

Om SBR verder in Europa te promoten organiseert de Nederlandse SBR community samen met Logius een conferentie over SBR.  Deze zal plaatsvinden in november in Brussel. Deze conferentie heeft als doel om verdere standaardisatie van Europese gegevensuitwisseling te onderzoeken.

Bekijk de presentatie hier.