Inzicht in de wereldwijde populariteit van XBRL

18-04-2017

Bij Standard Business Reporting draait het om standaardisering van gegevens, processen en techniek ten behoeve van het uitwisselen van (financiële) rapportages. Om berichten uit te wisselen is er binnen SBR Nederland gekozen voor de open standaard XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Niet alleen Nederland gebruikt XBRL, in de hele wereld wordt XBRL steeds vaker ingezet. Philip Allan, voorzitter van XBRL UK Jurisdiction, heeft onlangs een artikel geschreven in het Chartech tijdschrift van ICAEW (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales) met de titel: ‘Reporting revolution’. Hij gaat in op de populariteitsgroei van XBRL en schetst de uitdagingen waar XBRL voor staat.

Lees het PDF-artikel 'Reporting Revolution'.