Informatie-uitwisseling woningcorporatiesector beter en makkelijker

27-09-2018

SBR-wonen zorgt voor de geautomatiseerde uitwisseling van informatie tussen corporaties en uitvragende partijen binnen de corporatiesector. Een stabiele en betrouwbare infrastructuur en het gebruik van dezelfde taal maakt deze uitwisseling mogelijk. Bekijk hier de video.