eZine SBR #2 online

15 maart 2017 |

Het tweede eZine van SBR staat nu online. Het thema van deze editie is ‘slim sturen en verantwoorden’.

SBR is geen doel op zich en draagt bij aan een betere verantwoording, transparantie en hogere kwaliteit van data. Hierdoor kunnen betere beslissingen worden genomen. Vanuit verschillende kanten wordt er in dit online magazine aandacht aan besteed. 

Tip: bekijkt u deze eZine via uw smartphone? Houd dan uw scherm verticaal.


 
Rijksoverheid
Standard Business Reporting