Definitieve versie NT11 2e extensie Belastingdienst gepubliceerd

9-08-2017

De Belastingdienst heeft de definitieve versie NT11 2e extensie beschikbaar gesteld ten behoeve van het verzoek/wijziging voorlopige aanslag Inkomstenbelasting/ Vennootschapsbelasting en serviceberichten voorlopige aanslag voor fiscaal jaar 2018, Toeslagen 2018 en het servicebericht voor Toeslagen 2018 volgens de RFC Folderstructuur en Releasemanagement.

U vindt de extensie op de pagina NT 2017. Hier vindt u ook de aanvullende documentatie, zoals de releasenotes, BD Business Rules, voorbeeldberichten en het versioning rapport.

LET OP:
Het is van groot belang de extensie op de juiste plaats ten opzichte van versie NT11_20161207 in uw gegevensopslag te plaatsen omdat de extensie taxonomie onderdelen van versie NT11_20161207 hergebruikt en daar door middel van relatieve paden naar verwijst. Er wordt vanuit gegaan dat versie NT11_20161207 en NT11_20170920 NAAST ELKAAR als mappen onder een andere map (van uw keuze) geplaatst worden. Vergelijkbaar met de inrichting op www.nltaxonomie.nl

Heeft u vragen over de taxonomie, dan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum van Logius.