'De voordelen van SBR voor ondernemers zullen toenemen'

16-05-2017

In de rapportage ‘Goed geregeld. Een verantwoorde vermindering van regeldruk 2012-2017’ gaat het kabinet in op de voortgang en resultaten van de zes actielijnen van het kabinetsbrede regeldrukprogramma:

  1. Minder regeldruk door het verbeteren van de wetgevingskwaliteit;
  2. Structurele verlaging van de regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals met € 2,5 miljard in de periode 2012- 2017;
  3. Merkbare regeldrukvermindering met de maatwerkaanpak;
  4. Slimmer, beter en efficiënter toezicht;
  5. Minder regeldruk door samenwerking met gemeenten en Europa;
  6. Betere (digitale) dienstverlening.

Standard Business Reporting draagt bij aan een betere dienstverlening aan ondernemers en een efficiëntere overheid. Ondernemers kunnen dankzij onder andere SBR steeds meer zaken met de overheid digitaal afhandelen. Steeds meer overheden sluiten op de digitale voorzieningen aan en daarmee komen er doorlopend nieuwe digitale diensten bij. Voor de ondernemer is het van belang dat deze digitale diensten gestandaardiseerd en gekoppeld worden, zodat hij geen last heeft van de verschillen tussen overheidsorganisaties en zijn informatie maar één keer bij de overheid hoeft aan te leveren. De inspanningen van het kabinet zijn erop gericht om dit mogelijk te maken.

SBR is dé standaard

Henri Spanjers, partner van accountantsorganisatie BDO, is een "warm voorstander" van SBR. "Het heeft naar ons idee lang geduurd voordat SBR door iedereen werd omarmd als standaard. De administratieve lasten zijn voor uitvragende partijen zoals banken al verminderd door gebruik van SBR en partijen als de Kamer van Koophandel kunnen efficiënter werken door SBR. Ook ondernemers zullen de voordelen gaan ervaren nu we zien dat meer softwarebedrijven toepassingen voor SBR gaan ontwikkelen. Want er is nog veel te winnen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid dat banken via SBR sectorgegevens gaan terug leveren aan hun klanten. Zo krijgen ondernemers gemakkelijk de beschikking over betrouwbare, actuele benchmarkgegevens. Ook zorgverzekeraars kunnen door gebruik van SBR een merkbaar verschil maken voor hun klanten en zorgondernemers. SBR heeft zich in de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot dé standaard. Ik ben ervan overtuigd dat de voordelen voor ondernemers de komende jaren zullen toenemen."