Nieuwsberichten

Bijeenkomst CBS voor softwareleveranciers

26 april 2017 |

Werkt u met SBR voor CBS, RGS en/of CBS-data? Of staat u op het punt dat te gaan inbouwen? Dan is de bijeenkomst die het CBS organiseert voor softwareleveranciers wellicht interessant. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdagmiddag 12 mei bij het...

Inspiratiemiddag CBS voor innovatieve intermediairs

24 april 2017 |

Op 29 mei maakt het CBS nieuwe mogelijkheden voor innovatieve intermediairs inzichtelijk tijdens een inspiratiemiddag over SBR, RGS én CBS-data. Het CBS maakt het mogelijk voor bedrijven om financiële gegevens die digitaal en gestandaardiseerd zijn...

SBR-governance als best practice

20 april 2017 |

In het Evaluatierapport van de Nationaal Commissaris Digitale Overheid is niet alleen de Digicommissaris geëvalueerd, maar wordt ook advies gegeven over het beleid, de besturing en de inbedding van de digitale overheid in de volgende...

Marktconsultatie RfC Presentatie-elementen voor de NT12

20 april 2017 |

Onderdeel van de besluitvorming over de architectuur is de marktconsultatie. Het 'verzoek tot commentaar' (Request for Comments (RfC)) maakt deel uit van de marktconsultatie. Tot 8 mei kunt u reageren op Presentatie-elementen voor de rendering van...

Inzicht in de wereldwijde populariteit van XBRL

18 april 2017 |

Bij Standard Business Reporting draait het om standaardisering van gegevens, processen en techniek ten behoeve van het uitwisselen van (financiële) rapportages. Om berichten uit te wisselen is er binnen SBR Nederland gekozen voor de open standaard...

Startbijeenkomst vervolg SBR-pilot voor woningcorporaties

18 april 2017 |

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en dienst digitale overheid Logius hebben het initiatief genomen tot een vervolg op de pilot Standard Business Reporting. Op 26 april vindt daarover een startbijeenkomst plaats. SBR standaardiseert het...

SBR Banken vereenvoudigt aanleveren kredietrapportages

13 april 2017 |

SBR Banken heeft feedback gekregen van de grotere accountantskantoren en deelnemers van de expertgroep Bankentaxonomie over de aanlevering van kredietrapportages. Op basis van die feedback is besloten dat alleen nog enkelvoudige rapportages en/of...

 
Rijksoverheid
Standard Business Reporting