Nieuwsberichten

Definitieve extensie op de NT12 Belastingdienst gepubliceerd

28-03-2018

De  Belastingdienst heeft een extensie op de NT12_20171213 beschikbaar gesteld ten behoeve van de aangifte erfbelasting en aangifte schenkbelasting. Ook is er aanvullende documentatie beschikbaar, zoals de voorbeeld instances, releasenotes en...Lees meer

Nieuwe versie Handleiding NBA gepubliceerd

15-03-2018

Een nieuwe versie van de Handleiding NBA is gepubliceerd. Ten opzichte van de knownerror lijst van 1 maart zijn er geen wijzigingen. U vindt het bestand onder Documentatie Nederlandse Taxonomie.  Het document is te vinden door bij stap 1...Lees meer

Feiten en cijfers SBR 2017 beschikbaar

15-03-2018

De feiten en cijfers van SBR over het jaar 2017 zijn beschikbaar. De factsheet geeft inzicht in de ontwikkelingen binnen SBR. Hiermee is op een overzichtelijke manier te zien welke resultaten SBR het afgelopen jaar heeft geboekt. Zo is SBR de...Lees meer

Nieuwe versie van het SBR Governance Hoofddocument vastgesteld

13-03-2018

Het SBR Beraad heeft op 8 maart 2018 het SBR Governance Hoofddocument aangepast. Dit in verband met de verschuiving van de beleidsverantwoordelijkheid voor het SBR afsprakenstelsel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar BZK...Lees meer

Consistente Presentatie versie 1.3.1 formeel door het SBR Beraad bekrachtigd

8-03-2018

De Taskforce Jaarverslaggevingsketen heeft op 20 december 2017 de Consistente Presentatie (CP) specificatie versie 1.3.1 behandeld. De leden van de Taskforce hebben unaniem positief gereageerd op deze aanpassing van het SBR Afsprakenstelsel. De...Lees meer

NT 13 SBR geplaatst

1-03-2018

Logius heeft de NT13 voor SBR geplaatst. Deze is opgebouwd volgens de RfC folderstructuur en releasemanagement en voorzien van aanvullende documenten. U vindt de bestanden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie.  De taxonomie is op te...Lees meer

Alfaversie RGS Taxonomie 3.0 gepubliceerd

21-02-2018

De alfaversie van de RGS Taxonomie is door de Beheergroep RGS vrijgegeven. In de alfaversie wordt de koppeling gelegd tussen RGS 3.0 en 27 rapportages van de Nederlandse Taxonomie (NT12 bèta) en Banken Taxonomie (BT12 bèta). In de definitieve versie...Lees meer