Nieuwsberichten

Eurofiling XBRL Week in Warsaw

12-06-2018

Eind mei kwam de Europese XBRL community samen tijdens de Eurofiling XBRL Week in Warsaw, te Polen. De conferentie vond voor de eerste keer plaats in een Oost-Europees land, wat het toenemend belang van XBRL in deze regio aangeeft. De eerste...Lees meer

Alfaversie NT13 Kamer van Koophandel op preproductie

12-06-2018

Aanleiding van dit nieuwsbericht In een plenaire sessie op 22 mei is aandacht besteed aan de NT13 en de verbeteringen die hierin worden meegenomen ten opzichte van de NT12. De genodigden voor de sessie waren de leden van de SBR Expertgroep Gegevens...Lees meer

Alfaversie dPi 2018 SBR-wonen gepubliceerd

4-06-2018

Vanaf de prognose-informatie 2018 sluit de woningcorporatiesector aan bij SBR. Een eerste mijlpaal voor de invoering van SBR is de alfaversie van de dPi 2018 Taxonomie. In de alfaversie wordt de koppeling gelegd tussen sectorspecifieke...Lees meer

OCW en DUO presenteren concept handreiking voor een compacter bestuursverslag

25-05-2018

Dinsdag 12 mei vond bij het ministerie van OCW de laatste bijeenkomst  van de ‘pilot bestuursverslag’ plaats, waarin de concept handreiking bestuursverslag nieuwe stijl centraal stond. De bijeenkomst werd georganiseerd om afgevaardigden...Lees meer

SBR-wonen lanceert nieuwsbrief

22-05-2018

De woningcorporatiesector sluit aan op SBR zodat de informatievoorziening binnen de sector beter en efficiënter ingericht kan worden. Om betrokken te informeren over de laatste ontwikkelingen op dit gebied is er een nieuwsbrief in het leven...Lees meer

Verbreding SBR richting duurzaamheidsverslaggeving

7-05-2018

Maandag 16 april 2018 j.l. kwamen diverse partijen bijeen om gezamenlijk de mogelijkheden te bekijken hoe SBR concreet kan worden toegepast voor duurzaamheidverslaglegging. De bijeenkomst, georganiseerd door de Wageningen University &...Lees meer

Woningcorporatiesector sluit aan op SBR

1-05-2018

Gezamenlijk de informatievoorziening verbeteren door aan te sluiten op Standard Business Reporting (SBR). Dat is waar Aedes, het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties en WSW eind 2017 toe hebben besloten. Vanuit het convenant...Lees meer