Nieuwsberichten

SBR op weg naar 2020: derde herijkte roadmap vastgesteld

27 juli 2017 |

In juli 2017 is de derde herijkte versie van de SBR Roadmap vastgesteld. De roadmap laat met bestaande en nieuwe projecten zien dat er veel ambitie naar de toekomst bestaat. Het afgelopen jaar zijn diverse ontwikkelingen verder gebracht of...

Pilots ‘begeleide implementatie deponering middelgroot’

27 juli 2017 |

De Kamer van Koophandel (KvK) organiseert, in samenwerking met Logius, accountantskantoren (waaronder de Big5 en enkele leden van SRA) en hun softwareontwikkelaars pilots die gericht zijn op de implementatie van het deponeren van jaarrekening van...

Definitieve versie NT11 Kamer van Koophandel gepubliceerd

27 juli 2017 |

De Kamer van Koophandel heeft de definitieve versie van de NT11 voor de sectorale extensie gepubliceerd en is voorzien van aanvullende documenten zoals releasenotes, voorbeeldinstances en versioning rapporten. U vindt de documentatie op de pagina...

Oproep ESMA: deelnemers gezocht voor field test European Single Electronic Format

11 juli 2017 |

De European Securities and Markets Authority (ESMA) werkt het elektronische formaat uit waarin jaarlijkse financiële verslagen vanaf 2020 moeten worden voorbereid. Om te beoordelen of de ontwerpregels uitvoerbaar zijn en om te bepalen in...

Alfaversie NT12 2018 CBS gepubliceerd

7 juli 2017 |

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de alfaversie van de Nederlandse Taxonomie voor het aanstaande jaar gepubliceerd. De alfaversie is aan de NT12 toegevoegd en is voorzien van aanvullende documenten zoals releasenotes, voorbeeldinstances...

NBA publiceert geactualiseerde versie Groenboek “De accountant in een SBR-omgeving”

6 juli 2017 |

Vanaf het boekjaar 2017 moeten de meeste middelgrote ondernemingen hun jaarrekening digitaal deponeren. Dit betekent ook dat de controleverklaring digitaal wordt en de ‘natte’ handtekening vervangen wordt door een digitale handtekening. Om...

Serviceberichten Aanslag: automatisch uitbreiden van machtigingsregistraties naar aangiftejaar 2018

4 juli 2017 |

Om Serviceberichten Aanslag te krijgen, laten intermediairs over 1 klant, 1 soort belasting en 1 aangiftejaar, een machtiging registreren. De Belastingdienst neemt voor bepaalde machtigingen zelf het initiatief en stuurt vanaf 1 augustus 2017 de...

 
Rijksoverheid
Standard Business Reporting