NT2010

Publicatie NT 2010.1

Op deze pagina vindt u alle informatie en documentatie over de Nederlandse Taxonomie 2010. U gebruikt deze voor bijvoorbeeld uw aangiften over het jaar 2009.

Nederlandse Taxonomie 2010

Versioning informatie

Release notes

FRIS documenten

Werkdocumenten

Gebruikershandleiding Jaarrekening fiscale grondslag 2010

De jaarrekening op fiscale grondslag is een wijze van verslaglegging die met ingang van boekjaar 2007 mogelijk is gemaakt door een wijziging van het jaarrekeningenrecht (de wet samenval). Deze wijziging maakt het mogelijk de wettelijk voorgeschreven jaarrekening op te stellen op fiscale grondslagen. Wettelijk voorgeschreven is deze wijze van verslaglegging echter niet, het betreft een optie voor kleine rechtspersonen. De Gebruikershandleiding Jaarrekening 2010 op fiscale grondslag geeft invulling en uitleg aan de jaarrekening op fiscale grondslag voor kleine rechtspersonen. De handleiding is een aanvulling op de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen (RJk bundel), die niet voorzien in fiscale waarderingsgrondslagen. De handleiding heeft geen bindende kracht, zoals de voorschriften van de wet. Wel is de handleiding met zorg samengesteld door de Expertgroep Gegevens, waarbij commentaren en ontwikkelingen in de praktijk zijn verwerkt.

Aanpassingen NT2010.1

De niet herhalende wijze waarop deze elementen in de huidige NT 2010 zijn opgenomen, maakte de taxonomie beperkt bruikbaar. Dat wordt in de NT 2010.1 aangepast. Specifieke informatie is opgenomen in het document Aanpassingen 2010.1.

Dubbele labels NT2010

Nader onderzoek van de NT2010 heeft een overzicht van dubbele labels opgeleverd. In beginsel is dit geen belemmering voor het gebruik van de taxonomie. Het overzicht in Excel toont de elementen die dezelfde (Nederlandstalige) labels hebben (tot regel 387 in de spreadsheet). De Werkgroep Gegevens zoekt uit of er op onderdelen behoefte bestaat aan een aanvullende gebruiksinstructie.Uiteraard wordt alles in het werk gesteld om in NT2011 de problematiek van de dubbele labels te hebben opgelost.

IFRS Notitie augustus 2010 definitief

In het SBR Programma wordt samengewerkt om de Nederlandse Taxonomie verder te verbeteren. Bekijk de IFRS notitie.

Nieuwsbrief 14 april 2010

De Nederlandse Taxonomie 2010 (NT 2010) is in nauwe samenwerking tussen de partners in SBR (overheid en markt), brancheorganisaties en taxonomie-experts gereviewd. Op 28 april 2010 publiceert het SBR Programma een nieuwe versie van de Nederlandse Taxonomie, de NT 2010.1. Lees er alles over in de nieuwsbrief april 2010.

NB. Het gebruik van de Nederlandse Taxonomie waarborgt niet de juistheid van de rapportages. Bedrijven, hierbij mogelijk ondersteund door accountants, kunnen de taxonomie gebruiken bij het opstellen van rapportages. De taken en verantwoordelijkheden die gebruikers dragen in het kader van het opstellen en controleren van een goede rapportage blijven echter onveranderd.

Bankentaxonomie 2010

De bankentaxonomie (BT 2010) is een extensie op de Nederlandse Taxonomie en komt onder verantwoordelijkheid van Financiƫle Rapportage Coƶperatief , het samenwerkingsverband van drie grootbanken tot stand. BT 2010 is te vinden op http://www.rapportageportaal.nl.

 
softwareleveranciers